Algemene Voorwaarden t'Boerderejken

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van t’Boerderejken, Kerkstraat 6, 7126 AM, Bredevoort.

1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3 Hans Bosch is beheerder van t’Boerderejken. De beheerder kan zich laten vervangen. De eigenaar is InPetto II BV, Brinkeweg 22, 7109 BN, Winterswijk-Miste.

1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot t’Boerderejken ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

1.9 Gasten van t’Boerderejken dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de t’Boerderejken ter inzage ligt.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

2.3 De tarieven van t’Boerderejken zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging:

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt t’Boerderejken een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

3.3 Voor het reserveren van een verblijf in t’Boerderejken worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk drie weken voor aankomst te worden voldaan per bank.

4.2 Indien u minder dan drie weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.

4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. NL48 INGB 0689 2872 67 t.n.v. G.J. Vervelde o.v.v. het reserveringsnummer.

4.4 De overige kosten zoals bijv. voor drinken/snoep/snacks – dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in de voorraadkast van t’Boerderejken.

4.5 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de accommodatie alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.

5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder.

Deze bestaat uit:
5.2.1 Bij annulering meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
5.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
5.2.3. Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.

5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan t’Boerderejken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in t’Boerderejken zijn voor rekening van de gasten.

6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in t’Boerderejken.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5 Bij verlies van sleutels van t’Boerderejken worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.